Telefon:
05/ 700 19 49
Faks:
05/ 700 19 99
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Strokovna področja: geologija krasa, krasoslovje, strukturna geologija, aktivna tektonika, trajnostna raba turističnih jam, jamska mikroklima.

 

Članstvo v strokovnih organizacijah:

 • Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko,
 • Mednarodno združenje za geodezijo in geofiziko (IUGG),
 • Jamarska zveza Slovenije,
 • Mednarodna speleološka zveza (UIS),
 • Slovensko združenje Fulbrightovih štipendistov

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • 1996 – 1997 (štipendija Slovenske Znanstvene Fundacije za podoktorsko izpopolnjevanje v ZDA),
 • Marec 1998 –Avgust 1998 (Fulbrightova štipendija za podoktorsko izpopolnjevanje v ZDA),
 • 2000- European Sciences Foundation, Onesnaženje podzemnih voda - GPoll štipendija, Université Montpellier II (Francija),
 • 2001- Consiglio Nazionale delle Ricerche-NATO Italia, No. 65 NATO štipendija, Št. 5 štipendija za področje Geologije-Mineralogije, Istituto di Ricerca sulla Tettonica Recente-CNR, Italija,
 • December 2003 (znanstveno izpopolnjevanje na Univerzi v Bariju, Italija), 
 • September 2011- Tbilisi State University, Gruzija,
 • Julij 2012- Tbilisi State University, Gruzija. 

 
Pedagoška dejavnost (predavateljica):

 • UP FHŠ, dodiplomski študij geografije
 • Univerza Nova Gorica, Podiplomski program Krasoslovje 
Izbrane publikacije

Izbrana bibliografija:

 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Cave micro-climate and tourism: towards 200 years (1819-2015) at Postojnska jama (Slovenia). Cave and karst science, ISSN 1356-191X, 2015, vol. 42, no. 2, 78-85, http://bcra.org.uk/pub/candks/index.html?j. [COBISS.SI-ID 38764589]
 • MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, HOLKO, Ladislav, ŠEBELA, Stanka. Assessment of the physical environment of epigean invertebrates in a unique habitat: the case of a karst sulfidic spring, Slovenia. Ecohydrology, ISSN 1936-0584, Oct. 2015, vol. 8, iss. 7, 1326-1334, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1585/abstract, doi: 10.1002/eco.1585. [COBISS.SI-ID 37903917]
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes: insights from Slovenia. Environmental science & policy, ISSN 1462-9011, 2015, vol. 51, 106-116, doi: 10.1016/j.envsci.2015.02.013. [COBISS.SI-ID 2658243]
 • ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš, JARC, Simona, TORKAR, Sonja, ZUPANČIČ, Nina. Characterization of black deposits in karst caves, examples from Slovenia. Facies, ISSN 0172-9179, 2015, vol. 61, 2, 1-13, http://link.springer.com/article/10.1007/s10347-015-0430-z, doi: 10.1007/s10347-015-0430-z. [COBISS.SI-ID 38197037]
 • BRIESTENSKÝ, Miloš, ROWBERRY, Matt D., STEMBERK, Josef, STEFANOV, Petar, VOZÁR, Jozef, ŠEBELA, Stanka, PETRO, Ĺubomír, BELLA, Pavel, GAÁL, Ĺudovít, ORMUKOV, Cholponbek. Evidence of a plate-wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan Mountains (Bulgaria). Geologica Carpathica, ISSN 1335-0552, Oct. 2015, vol. 66, no. 5, 427-438, doi: 10.1515/geoca-2015-0035. [COBISS.SI-ID 38996269]
 • ŽIVČIĆ, Mladen, COSTA, Giovanni, SUHADOLC, Peter, ŠEBELA, Stanka. Temporary seismological measurements in Postojna cave system = Občasne seizmične meritve v Postojnskem jamskem sistemu. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2014, 43, 1, 149-157, http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/569/713, doi: 10.3986/ac.v43i1.569. [COBISS.SI-ID 37530669]
 • GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka. The role of cave ventilation in governing cave air temperature and radon levels (Postojna Cave, Slovenia). International journal of climatology, ISSN 0899-8418, Apr. 2014, vol. 34, 5, 1488-1500, doi: 10.1002/joc.3778. [COBISS.SI-ID 2795259]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Sustainable use of the Predjama Cave (Slovenia) and possible scenarios related to anticipated major increases in tourist numbers. Tourism management perspectives, ISSN 2211-9736, 2014, 10, 37-45, doi: 10.1016/j.tmp.2014.01.002. [COBISS.SI-ID 36637997]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Natural and anthropogenic influences on the year-round temperature dynamics of air and water in Postojna show cave, Slovenia. Tourism management, ISSN 0261-5177. vol. 40, 2014, 233-243, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517713001301, doi: 10.1016/j.tourman.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 35783725]
 • KALENDA, Pavel, NEUMAN, Libor, ŠEBELA, Stanka. Early results of micro-deformation measurements in Magdalena Jama (Slovenia) by a vertical static pendulum. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2013, 42, 1, 143-154, http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/635/580. [COBISS.SI-ID 36049709]
 • ŠEBELA, Stanka, PRELOVŠEK, Mitja, TURK, Janez. Impact of peak period visits on the Postojna Cave (Slovenia) microclimate. Theoretical and applied climatology, ISSN 0177-798X. 2013, vol. 111, no. 1/2, 51-64, http://www.springerlink.com/content/kt122v61708p7784/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s00704-012-0644-8. [COBISS.SI-ID 33991981]
 • ZUPANČIČ, Nina, ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš. Mineralogical and chemical characteristics of black coatings in Postojna cave system. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2011, 40, 2, 307-317, [COBISS.SI-ID 924510]
 • GOSAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, KOŠŤÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. On the state of the TM 71 extensometer monitoring in Slovenia: seven years of micro-tectonic displacement measurements. Acta geodynamica et geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2011, vol. 8, no. 4, 389-402, http://www.irsm.cas.cz/abstracts/AGG/04_11/2_Gosar.pdf. [COBISS.SI-ID 33557549]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Air temperature characteristics of the Postojna and Predjama cave systems. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613, 2011, 51, 1, 43-64, doi: 10.3986/AGS51102. [COBISS.SI-ID 33522989]
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions: sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites, ISSN 0891-2556, 2011, vol. 26, 4, 365-380, http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, doi: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Local characteristics of Postojna Cave climate, air temperature, and pressure monitoring. Theoretical and applied climatology, ISSN 0177-798X. 2011, vol. 105, no. 3-4, 371-386, doi: 10.1007/s00704-011-0397-9. [COBISS.SI-ID 32213037]
 • ŠEBELA, Stanka. Effects of earthquakes in Postojna cave system. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2010, 39, 3, 597-604, [COBISS.SI-ID 32099117]
 • ŠEBELA, Stanka, VAUPOTIČ, Janja, KOŠT'ÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. Direct measurement of present-day tectonic movement and associated radon flux in Postojna cave, Slovenia. Journal of caves and karst studies, ISSN 1090-6924, 2010, vol. 72, no. 1, 21-34, doi: 10.4311/jcks2009es0077. [COBISS.SI-ID 23573031]
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

EPOS IP-Evropski sistem opazovanja plošč (faza implementacije) (okvirni program • 1. oktober 20151. oktober 2019)

Življenjepis

 
Stanka Šebela, geologinja, je končala doktorat v letu 1995 na Univerzi v Ljubljani (Slovenija) z naslovom: Pomen geoloških struktur pri oblikovanju jamskih rovov in kraških površinskih oblik, primer Postojnske jame.
Med podoktorskim študijem je predstavila svoje znanstvene študije na številnih mednarodnih konferencah. S pomočjo mednarodnih projektov izmenjave je izboljšala svoje znanje o strukturno-geološki povezavi pri razvoju kraških terenov. Sodelovala je pri geoloških in krasoslovnih terenskih študijah na kraških terenih Kitajske v okviru mednarodnega sodelovanja med Ljudsko Republiko Kitajsko in Slovenijo v letih 1996 in 2004. Kot štipendistka Slovenske Znanstvene Fundacije in kot Fulbrightova štipendistka je v letih 1996, 1997 in 1998, preživela 10 mesecev v ZDA, kjer je sodelovala z Ameriškim geološkim zavodom (USGS) in z Desert Research Institute. Njeno delo je vključevalo tektonsko-litološke raziskave na kraških terenih v Missouriju, Nevadi in v Arizoni.

 

Aktivnosti na mednarodnih projektih:

 • 9. februar 2000-8. februar 2006, projekt COST Akcija 625 "3-D Monitoring aktivnih tektonskih struktur”, vodja projekta za Slovenijo,
 • 1. januar 2001-31. december 2002, vodja projekta skupaj z Iro D. Sasowskym, projekt SLO-US 2001/03 "Določitev neotektonike v kraških jamah s paleomagnetnimi analizami jamskih sedimentov«, sodelovanje z University of Akron, Buchtel College of Arts and Sciences, Department of Geology, Ohio, ZDA,
 • 2004-2006 vodja projekta skupaj z Iro D. Sasowskym, projekt BI-US/04-05/2 “Neotektonski in seizmični prelomi v kraških jamah, njihov vpliv na speleogenezo”,
 • 2006-2011, trije bilateralni projekti z Republiko Češko, BI-CZ/06-07/11, BI-CZ/08-09-015 in BI-CZ/10-11-012,
 • 2010-2014, EPOS-Evropski sistem opazovanja plošč, EU FP7 INFRA-2010-2.2.2,
 • 2011-2013, BlackSeaHazNet projekt (Celostna študija možnosti napovedovanja potresov, seizmičnosti in klime), EU FP7 IRSES People,
 • 2015-2016, projekt BI-US/15-16-054, Meritve aktivnih tektonskih mikro premikov: premerjava razmer v slovenskih kraških jamah s kraškimi področji v južni Nevadi ZDA,
 • 2015-2019, EPOS IP (EPOS Implementation Phase) H2020-INFRADEV-1-2015-1, ID 676564.

 

Znanstveni interesi: krasoslovje, geologija, strukturna geologija, aktivna tektonika, trajnostna raba turističnih jam, jamska mikroklima.
 

Pedagoškod delo: predavateljica na Univerzi v Novi Gorici in na Fakulteti za humanistične študije (FHŠ) Koper.
 

Članstvo v strokovnih organizacijah: članica Jamarske zveze Slovenije, Mednarodne speleološke zveze (UIS), Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Mednarodne zveze za geodezijo in geofiziko (IUGG).

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Tektonika P440 

Ključne besede

krasoslovje • geologija • strukturna geologija