Bivši sodelavci

Jurij Hajna

samostojni tehnik

Dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Dr. Janez Turk

asistent z doktoratom

Zunanji sodelavci

Dr. David Lowe

zunanji sodelavec