Pridružena profesorica ranga docent

Telefon:
05/ 700 19 31
Faks:
05/ 700 19 99
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • 1995 – 2001 (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo in Oddelek za azijske in afriške študije),
 • 2001 – 2007 (Univerza v Novi Gorici, Podiplomski študijski program Krasoslovje).

 

Znanstvena in izobraževalna področja delovanja:

 • krasoslovje,
 • speleologija,
 • kraška hidrologija,
 • varstvo okolja,
 • vodni viri in vodooskrba,
 • ocenjevanje ranljivosti in tveganja za onesnaženje voda,
 • naravne nesreče – vodne ujme,
 • geografski informacijski sistemi (GIS).

 

Članstvo v domačih in mednarodnih organizacijah:

 • Mednarodna geografska zveza (IGU) - Komisija za kras,
 • Mednarodna zveza hidrogeologov (IAH) - Komisija za kras,
 • Geomorfološko društvo Slovenije,
 • Zveza geografskih društev Slovenije - Komisija za znanstveno delo.

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini:

 • 1997/1998 (dodiplomska):
  • Xinzhu, Tajvan,
 • 1998/1999 (dodiplomska):
  • Pedagoška univerza Xian, Ljudska Republika Kitajska,
  • Univerza v Yunnanu, Kunming, Ljudska Republika Kitajska,
 • maj 2004 (znanstveno izpopolnjevanje v tujini):
  • Centre of hydrogeology, University of Neuchâtel, Švica,
 • april - maj 2010 (znanstveno izpopolnjevanje v tujini):
  • Centre of hydrogeology, University of Malaga, Španija
 • 2004, 2009, 2014, 2015:
  • Bilateralno sodelovanje s Kitajsko (Yunnan Institute of Geography, Kunming, International Research Center on Karst, Guilin, Institute of Urban Environment, Xiamen).

 

Uredništvo in članstvo v uredniških odborih:

 • Sourednica in članica uredniškega odbora revije Acta Carsologica,
 • Članica uredniškega odbora revije Urbani izziv,
 • Članica uredniškega odbora revije Acta Geobalcanica,
 • Članica uredniškega odbora revije Research in Tourism and Karst Areas.

 

Pedagoška dejavnost:

 • Podiplomski študijski program Krasoslovje, Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU,
 • Visoka šola za upravljanje podeželja, Novo mesto.
Izbrane publikacije

Izbrana bibliografija:

 • RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Vulnerability and protection aspects of some Dinaric karst aquifers : a synthesis. Environmental earth sciences, 2015, 74, 1, 129-141
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes : insights from Slovenia. Environmental science & policy, 2015, 51, 106-116
 • TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes,  2015, 29, 8, 1986-1998
 • RAVBAR, Nataša, KOŠUTNIK, Jure. Variations of karst underground air temperature induced by various factors (Cave of Županova jama, Central Slovenia). Theoretical and applied climatology, 2014, 116, 1-2, 327-341
 • TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Interpretation of hydrogeological functioning of a high karst plateau using the KARSYS approach : the case of Trnovsko-Banjška planota (Slovenia. Acta carsologica, 2013, 42, 1, 61-74
 • RAVBAR, Nataša. Variability of groundwater flow and transport processes in karst under different hydrologic conditions. Acta carsologica, 2013, 42, 2/3, 327-338
 • RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), KOVAČIČ, Gregor (avtor, fotograf), MARÍN, Ana Isabel. Abandoned water resources as potential sources of drinking water - the Korentan karst spring near Postojna. Acta geographica Slovenica, 2013, 53, 2, 295-316
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Analysis of human induced changes in a karst landscape : the filling of dolines in the Kras plateau, Slovenia. Science of the total environment, 2013, 447, 143-151
 • RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences, 2012, 65, 8, 2259-2272
 •  KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, 2012, 67, 1, 273-283
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites,  26, 4, 365-380
 • RAVBAR, Nataša, ENGELHARDT, Irina, GOLDSCHEIDER, Nico. Anomalous behaviour of specific electrical conductivity at a karst spring induced by variable catchment boundaries : the case of the Podstenjšek spring, Slovenia. Hydrological processes, 2011, 25, 13, 2130-2140
 • GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Recent results of tracer tests in the catchment of the Unica River (SW Slovenia). Acta carsologica, 2010, 39, 1, 27-37
 • RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Characterisation of karst areas using multiple geo-science techniques, a case study from SW Slovenia. Acta carsologica, 2010, 39, 1, 51-60
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Extreme hydrological events in karsts areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta, 2010, 23, 1/3, 89-100
 • VÍAS, Jesus, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, HÖTZL, Heinz. Mapping the vulnerability of groundwater to the contamination of four carbonate aquifers in Europe. Journal of environmental management, 2010, 91, 7, 1500-1510
 • RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Comparative application of four methods of groundwater vulnerability mapping in a Slovene karst catchment. Hydrogeology journal, 2009, 17, 3, 725-733
 • ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, VIAS, J. M. Source vulnerability mapping in carbonate (karst) aquifers by extension of the COP method : application to pilot sites. Hydrogeology journal, 2009, 17, 3, 749-758
 • RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Proposed methodology of vulnerability and contamination risk mapping for the protection of karst aquifers in Slovenia. Acta carsologica, 2007, 36, 3, 397-411
 • RAVBAR, Nataša. Advanced strategies in managing and sustaining karst water quality. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Karst Aquifers - Characterization and Engineering. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, str. 614-624
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Validation of vulnerability assessment using time series analysis : the case of the Korentan spring, SW Slovenia. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, ISSN 1866-6280, vol. 1). Heidelberg [etc.]: Springer, 2015, 415-424
 • RAVBAR, Nataša. Protection and management of Karst water sources catchments. V: LANNON, Evelyn C. (ur.). Drainage basins and catchment management : classification, modelling, and environmental assessment, (Water resource planning, development and management). New York: Nova Science Publishers, 2013, 143-168
 • RAVBAR, Nataša. The protection of karst waters : a comprehensive Slovene approach to vulnerability and contamination risk mapping, (Carsologica, 6). Postojna: Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2007, 254 pp.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Skupni sistem vrednotenja trajnostnosti upravljanja z vodnimi viri parkov Škocjanske jame in Risnjak (INTERREG • 1. januar 201417. junij 2015)

GEP-Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih (INTERREG • 2. november 201130. oktober 2014)

Ostali projekti >>

Raziskovalna področja

Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

kras • kraška hidrologija • kartiranje ranljivosti • kraški vodni viri • kraške poplave 

Priznanja in nagrade

Sklad dr. Franca Munde (1998) • Svetovna fundacija znanstvenikov in Slovenska znanstvena fundacija (2008)