Jurij Hajna

samostojni tehnik

Dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Dr. Janez Turk

asistent z doktoratom