Osnovni podatki
Opis

V sklopu tržnega projekta določamo vpliv (pod)variant načrtovane AC Postojna/Divača - Jelšane na kraško okolje s posebnim ozirom na kraške jame, kraške vode, podzemno živalstvo in zavarovano območje Škocjanskih jam.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Družba RS za avtoceste

Ključne besede

kras • krasoslovje • kraške jame • Škocjanske jame