Title:
Guide book and abstracts of the 24th International Karstological School "Classical Karst" = Vodnik eksurzij in povzetki predavanj 24. Mednarodne krasoslovne šole "Klasični kras"
Edited by:
Year:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-000-0

Specifications

hardback • 24,5 × 18 cm